Fallstudie

Rapport från arkitekten ARCHEE Paris

Beskrivning

CE produit Nous en Donné Pleine tillfredsställelse Dans chacune de CES opérations, tant sur le plan Esthétique qualité de Couleur, Velouté et Grain de finition) que sur le plan des föreställningar thermiques attendue. Les opérations 2 et 3 ont fait L’ Objet d’un diagnostiska Thermique par un Bureau d’études Thermique, Qui ont permis de constater L’ amélissions des föreställningar thermiques du bâtiment, notamment par la dämpning des Ponts thermiques.

Denna produkt gav oss full tillfredsställelse i var och en av dessa operationer, både när det gäller estetiska kvaliteten på färg, sammetslen och avslutande korn) och i termer av förväntad termisk prestanda. Verksamheten 2 och 3 utsattes för en termisk diagnos av en termisk ingenjörsfirma, vilket gjorde det möjligt att observera förbättringen av byggnadens termiska prestanda, särskilt genom att eliminera termiska broar.