Casestudie

Rapport fra arkitekten ARCHEE Paris

Beskrivelse

CE Produit Nous a Donné pleine tilfredshed dans chacune de CES opérations, tant Sur Le plan Esthétique qualité de Couleur, og et Grain de finition) que Sur Le plan des forestillinger thermiques attendues. Les opérations 2 et 3 ont fait l’Objet d’un Diagnostic Thermique par un Bureau d’études Thermique, Qui ont Permis de constater l’amélioration conditions des forestillinger thermiques du bâtiment, notamment par La undertrykkelse des Ponts thermiques.

Dette produkt gav os fuld tilfredshed i hver af disse operationer, både med hensyn til æstetiske kvalitet af farve, fløjlsagtig og efter behandling korn) og i form af forventet termisk ydeevne. Operation 2 og 3 blev underkastet en termisk diagnose af et termisk ingeniørfirma, som gjorde det muligt at observere forbedringen af bygningens termiske ydeevne, navnlig ved at eliminere termiske broer.