Vad är ThermaCote – Specifika

ThermaCote är mångsidig och har många olika användningsområden

Ingen speciell slipning eller primers som krävs för att uppnå vidhäftning

ThermaCote is versatile and has many different uses

BÅT, KYLRUM, VATTENRESERVOAR, VÄG, PARKERING, POOLHUS, LASTBIL, BIL, RACERBIL, HUSVAGN, BUSS, HUSBIL, JÄRNVÄG, BETONG, KYLD BEHÅLLARE, PLAST, GLAS.

ThermaCote är mångsidig och kan användas på olika sätt, i industriella tillämpningar, inne i och utanför byggnader och i specifika tillämpningar som t.ex. parkeringsplatser, asfalterade vägar, kylbilar, maskiner, broar till flygplatser m.m.

Tack vare sin goda vidhäftning och täckning kan ThermaCote appliceras med Airless-spay på alla ytor utan primer eller särskilda förberedelser.

ThermaCote är hälften av vikten av vatten, har låg krympning och tätar luftläckor.

Takvattentankar är ett annat exempel på en tillämpning med ThermaCote. Precis som tak och takterrasser värms dessa ytor när de utsätts för sol och kan ackumulera överdriven för mycket värme. När solen går ned släpps denna värmeuppbyggnad långsamt ut i den omgivande luften och miljön.

ThermaCote har utmärkt dragkraft. Detta bidrar till de stigande temperaturerna i stadsområden (urbana värmeöar) och ökar behovet av att lägga energi på luftkonditionering för att kyla byggnader och omgivande strukturer.