Vad är ThermaCote – Industriell

Sparar energi och underhållskostnader

ThermaCote is the perfect solution for insulating valves and pipes in an industrial line

Spara energi- och underhållskostnader i industriella applikationer.

WAREHOUSES, HVAC, CHILLERS, STEEL, ALUMINUM, STEAM LINES, STEEL BEAMS, FRAMING, STEEL CONTAINERS, SILOS, PIPES, VALVES

ThermaCote is the perfect solution for insulating valves and pipes in an industrial line.For hot applications ThermaCote can be applied while the unit is operational and at temperatures to 149C/300F and with special training up to 210C/410F.

Since ThermaCote incorporates corrosion inhibitors, no primer is necessary in most cases.

Protects against moisture, thermal transfer, thermal bridging and conduction, and self primes

Industrial applications utilizing ThermaCote are applied in approximately 0.25mm coats, allowing for complete drying before recoating until proper thickness or ‘build’ is achieved.Without complete drying between coats, moisture encapsulation will ultimately result in product failure.

Cryogenic applications must be performed at ambient temperature and fully dried and cured before returning to cold service.

Applicera direkt på nyblåst stål samt rostfritt stål och aluminium

Olja, gas och petrokemikalier

RÖR, SILOS, SLANGAR, VENTILER, LAGRINGSTANKAR, KONSTRUKTIONSSTÅL, BRYGGOR OCH PIRER, BÅTAR, TAK

ThermaCote var den första vattenbaserade beläggningen som användes för att motverka korrosion under isolering (CSI) i mitten av 1980-talet. Med sitt korrosionsskydd klarar ThermaCote både att termiskt isolera och skydda stålkonstruktioner från rost i en och samma produkt. ThermaCote har använts i Nordamerika och runt om i världen i årtionden för att isolera och förebygga värmeförluster i industriella rörsystem (rörledningar/oljeledningar).

Rörledningar och kanaler som transporterar material måste hålla temperaturer omkring 161 °C. ThermaCote kan också skydda lagringstankar och rörledningar för flytande naturgas som måste kylas till -160 °C.

ThermaCote är en korrosionsskyddande beläggning som ger personskydd och värmeisolering. ThermaCote kan appliceras på heta ytor upp till 210 °C. Helt utan gasutsläpp eller flamspridning.

Skydda utrustning, människor, spara energi och minska underhållskostnaderna.

Med ThermaCote skyddas utrustning och personer från kontaktvärmen. Dessutom isolerar ThermaCote rör, tankar och annan utrustning från produktionslinjen upp till 210 °C.Användningen av ThermaCote kan också göra detta vid extrema temperaturer så att produktionen inte hindras.

Med en tjocklek på 1 – 1,5 mm sänker ThermaCote yttemperaturen på ventiler, lagertankar och annan utrustning med bibehållen (kall eller varm) temperatur inuti för lagring eller transport (kylbil, ång- eller kylledning…).