Fallstudie

Tak av släp för att förbättra kyla, spara produkt och minska bränsleförbrukningen

Beskrivning

Temperaturtester utfördes på trailer 573 före och efter applicering av 40 mils av ThermaCote på taket på släpvagnen. Testet utfördes för att bestämma fördelen med beläggning av tak på släpvagnar för att förbättra kylningen, därför spara produkt och minska bränsleförbrukningen.

Den obelagda tak toppen nådde en temperatur på 170 ° f/76.66 ° c. Den belagda tak toppen nådde en temperatur på 84 ° f/28.89 ° c

Den belagda släpvagnen nådde noll grader 26% snabbare än den obestrukna släpvagnen.

Den belagda släpvagnen används 41% mindre bränsle för hela provningen