Fallstudie

Isolera avgassystemen på vår offshoreutrustning

Beskrivning

Isolera avgassystemen på vår offshoreutrustning

”Vi använder detta för att isolera avgassystemen på vår offshoreutrustning. Vi har funnit tre skikt för att minska avgastemperaturen från 360 grader till en temperatur som kan vidröras utan att bränna. ”

Jace J. Owens, Jo-de utrustning hyra företag, Inc.