Fallstudie

Beläggning av 3800 byggnads tak med ThermaCote keramisk beläggning

Beskrivning

Rapport över prestandan hos 3800-husets takbeläggning

Crescent fastighetstjänster

Greenway Plaza Campus

Houston, Texas

Takytan fortsätter att vara högst den omgivande temperaturen när vi har mätt prestandan. Vid ett tillfälle yttemperaturen av en del som inte var belagd nådde 150 ° F medan bara några meter bort ytan där belagda var 98 ° F.

Lördagen den 21 vi mätt, med termisk avbildning, flera tak inom campus. Jämförelser är mycket imponerande och en Power Point Attachment kommer att visa dessa bilder. ThermaCote® visar en prestandaskillnad på samma dag som 20 grader bättre än någon av de andra ytorna. Inklusive ”cool Roof”-teknik som tillämpas på byggnad 8 där den belagda delen nådde 126 ° F och promenad kuddar inte belagda var över 140 °.

Tack för möjligheten att tjäna och ge prestandafördelarna med ThermaCote® keramisk beläggning för Greenway Plaza.